Inom flera av våra program ingår valbara kurser. Varje år fastställs listor över valbara kurser, som publiceras på programmens hemsidor: 

Kandidatprogram i geografi

Masterprogram i polara miljöer och kvartära klimat