Lista på fastställda litteraturlistor: Kurslitteratur

Litteraturlistorna är fastställda av vice chefstudierektor efter hörande av utbildningsberedningen vid institutionen. Litteraturlistan för en kurs kan komma uppdateras till nästkommande termin och en aktuell litteraturlista skickas därför ut till antagna i god tid innan kursstart. Behöver du veta vilken litteratur som gäller innan den aktuella litteraturlistan skickats ut kan du kontakta kursansvarig på kursen eller studentexpeditionen.

Deltaljerad information som inköpsställen, kostnad och litteraturhänvisningar finns ibland angivet på litteraturlistan som skickas ut.