Kurslitteratur

Litteraturlistorna som finns utlagda i Mondo är fastställda av chefstudierektor efter hörande av utbildningsberedningen vid institutionen. Litteraturlistan för en kurs kan komma uppdateras till nästkommande termin och en aktuell litteraturlista skickas därför ut till antagna i god tid innan kursstart. Behöver du veta vilken litteratur som gäller innan den aktuella litteraturlistan skickats ut kan du kontakta kursansvarig på kursen eller  studentexpeditionen.

Information som inköpsställen, kostnad och litteraturhänvisningar finns ibland angivet på litteraturlistan som skickas ut.