Studenter med funktionsnedsättning har särskilda rättigheter. För att kunna ta del av den hjälp som universitetet kan erbjuda måste ett intyg formuleras där det står vilka rekommenderade stödåtgärder du har. Ta kontakt med Service till studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information: Studera med funktionsnedsättning

Tentamensrutiner för studenter med särskilda behov
Intyg från Service till studenter med funktionsnedsättning måste lämnas till din studievägledare. Institutionen för naturgeografi förbinder sig att så långt möjligt ta hänsyn till de rekommendationer som föreslås i intyget. Ytterligare stöd utöver det som specificeras i intyget medges vanligen inte. Det är därför viktigt att samtliga stödåtgärder som önskas är förankrade hos Service till studenter med funktionsnedsättning.

Inför varje tenta:
Meddela ansvarig lärare + ansvarig tentamensadministratör minst 3 veckor innan varje tenta vilka behov du har i fråga om
• extra skrivtid,
• enskild tentamen,
• hjälp av rättstavningsprogram (dator),
• pulpet (för att kunna skrivande stående),
• etc.

Dessa stöd ska således vara specificerade i intyget. Anledningen till att informationen behöver lämnas in inför varje tenta är att institutionen ska veta vilka åtgärder som behöver vidtas (i fråga om salsbokning, bokning av tentamensvakter och för att tentorna kan innehålla sådana delar som måste planeras i förväg), eftersom de stödåtgärder som måste ordnas kan skilja sig åt beroende på vilka studenter som tenterar vid det aktuella tillfället. Observera att önskemål om stödåtgärder som inte meddelats i god tid innan tentamen kanske inte kommer kunna tillgodoses!

Institutionen kan bistå med till exempel:
• extra skrivtid,
• enskild tentamen (oftast)
• pulpet (oftast)

Institutionen kan inte bistå med:
• dator

Möjligheten att exempelvis få skriva enskild tentamen eller få tillgång till pulpet kan variera, beroende på när det aktuella tentamenstillfället infaller och tillgång på sal. Därför är det viktigt att möjligheten att använda resursrummen (som tillhandahålls av Service till studenter med funktionsnedsättning) utnyttjas när så är möjligt, samt att de som har bokat resursrum i god tid meddelar ansvarig tentamensadministratör detta inför bokningen av tentamensvakter.

Kontaktpersoner

Ansvarig tentamensadministratör
Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Studievägledare
Maria Damberg
Telefon: 08-16 47 98
E-post: studier@natgeo.su.se
Rum: S304

Karin Reuterswärd
Telefon: 08-674 75 89
E-post: karin.reutersward@natgeo.su.se
Rum: T334