Tillgodoräknanden av tidigare studier

Ansökan om tillgodoräknande avser tidigare studier vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola.

Ansökan tillsammans med bilagor lämnas eller skickas via e-post till någon av studievägledarna vid institutionen.

Ansökan kan även skickas till: Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi, Studievägledare, 106 91 Stockholm. Sökande får ett skriftligt beslut till angiven e-postadress när handläggningen är klar.