Paleocastro, Gialova Lagoon. Foto Elisabeth Sturesson.
Paleocastro, Gialova Lagoon. Foto Elisabeth Sturesson.
 

Information om sommarkurserna, förkunskapskrav och när de ges finns på respektive kurssida.

Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp Med en fältresa i juni till Navarino Environmental Observatory i Grekland
Glaciärer och högalpin miljö, "Tarfala", 7,5 hp Med en exkursion i augusti till Tafala forskningsstation
Stadsodling - planering, miljö och hälsa, 7,5 hp

Ges vid universitetet med en
praktisk tillämpning av stadsodling

Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs Ges på distans


Anmälan via antagning.se