Utbildning

Forskningsstationen NEO i Grekland. Foto Erik Skytt Holmlund.

Kursutbud vårterminen 2021 - ansök senast 15 oktober

Vårterminen 2021 ger vi följande kurser. Anmälan öppnar den 15 september och stänger den 15 oktober. Anmälan görs på antagning.se.

Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Astrid Söderberg Widding

Studenthälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding

Bakombokhyllan

Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.

Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.