Utbildning

  Gröna stråk i Norra Djurgårdsstaden. Foto Bo Eknert.

  Hur får man Norra Djurgårdsstaden att bli mer grön och hållbar

  Studenterna på Miljövård och fysisk planering presenterar ett projektarbete den 22 mars om hur man får Norra Djurgårdsstaden att bli mer grön och hållbar.

  Fältarbete under kursen Geomorfolgiska processer, naturkatastrofer och riskanalys.

  Sista ansökningsdag för kurser och program höstterminen 2019

  Ht 2019 erbjuder vi följande program och kurser som listas nedan. Anmälan till Ht 2019 öppnar den 15 mars och stänger den 15 april.

  Kursutbud Ämneslärarprogrammet Ht 2019

  Är du student inom Ämneslärarprogrammet ska du anmäla dig till de geografikurser som du ska läsa Ht 2019. Anmälan är öppen mellan den 15 mars till 15 april. Anmälan görs på antagning.se.

  Studentinformation Facebook

  Vi har startat en Facebooksida för dig som är student hos oss!

  Du kan där få tips från våra studievägledare som rör dig som student: studietips, karrärvägledning, men även om arbetsmarknadsevent vid SU eller hos företag, nya kurser, föreläsningar och workshops.

  Geovetenskapliga ämnesrådet

  Geovetenskapliga studentrådet GÄR

  Geovetenskapliga studentrådet (GÄR) finns för dig som läser på Institutionen för geologiska vetenskaper, Institutionen för naturgeografi och ACES.

  Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment på examensarbeten i biogeovetenskap och geovetenskap.

  Så planerar du dina studier

  Är du osäker på hur du ska planera dina studier? Titta på den här två-minuters-filmen så får du tips om hur du får tid både till studier och annat.