Utbildning

  Höstterminen 2021

  Anmälan är öppen till kurser och program höstterminen 2021

  Ht 2021 erbjuder vi följande kandidatprogram och kurser. Anmälan görs på antagning.se och stänger den 15 april.

  Information

  Planerad undervisning vårterminen 2021

  Här hittar du planerad undervisning för kurser vårterminen 2021, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Information

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

  SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

  Vill du vara med i SCEG och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden?

  Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.

  Bakombokhyllan

  Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

  Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.

  Distansutbildning

  Kurs- och programutbud

  Kurs- och programutbud höstterminen 2021

  Anmälan stänger den 15 april och sen anmälan öppnar den 15 juli för kurser och program där det kan finnas lediga studieplatser.

  Lärplattformar