Utbildning

  Bullerön, vars namn betyder stenig ö, är Bulleröarkipelagens största. Foto Elisabeth Sturesson.

  Sommarinformation och information inför höstterminen 2020

  Frågor om antagning, upprop, registrering, schema, efteranmälan, kontakt och öppettider.

  Astrid Söderberg Widding

  Studenthälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding

  Information

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Följ GÄR på Instagram!

  Nu kan du följa GÄR på Instagram!

  Vill du också vara med i GÄR? Kontakta oss på gar.amnesrad@gmail.com

  Naturvetare i arbetslivet

  Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VII

  Nu är den nya rapporten klar och det finns också en kort sammanfattning av ämnena vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper, vid Naturvetenskapliga fakulteten under åren 2014–2017: Efter studierna VII - geo- och miljövetenskaper

  Bakombokhyllan

  Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

  Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.

  Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.