Utbildning

Information

Planerad undervisning vårterminen 2021

Den 15 december kommer vi att presentera planering av undervisning kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det gäller för kurserna som startar första delen av vårterminen 2021

Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

Vill du vara med i SCEG och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden?

Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.

Bakombokhyllan

Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.