Utbildning

Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Astrid Söderberg Widding

Studenthälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding

Följ GÄR på Instagram!

Nu kan du följa GÄR på Instagram!

Vill du också vara med i GÄR? Kontakta oss på gar.amnesrad@gmail.com

Bakombokhyllan

Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.

Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.