Utbildning

  Fältarbete under kursen Geomorfolgiska processer, naturkatastrofer och riskanalys.

  Höstterminen 2020 - Ansökningsperiod 16 mars till 15 april

  Ht 2020 erbjuder vi följande kandidatprogram och kurser som listas nedan. Anmälan till Ht 2020 öppnar den 16 mars och stänger den 15 april.

  Corona

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Naturvetare i arbetslivet

  Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VII

  Nu är den nya rapporten klar och det finns också en kort sammanfattning av ämnena vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper, vid Naturvetenskapliga fakulteten under åren 2014–2017: Efter studierna VII - geo- och miljövetenskaper

  Bakombokhyllan

  Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

  Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.

  Geovetenskapliga ämnesrådet

  GÄR Geovetenskapliga studentrådet

  Vill du vara med i Geovetenskapliga studentrådet GÄR och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden? Nu har GÄR startat igen och du behövs!

  Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.

  En lyckad terminsstart!

  Här kan du läsa och ladda ned universitets guide till hur du får en bra start på terminen.