Utbildning

Information

Planerad undervisning vårterminen 2021

Här hittar du planerad undervisning för kurser vårterminen 2021, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

Vill du vara med i SCEG och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden?

Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.

Bakombokhyllan

Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.