Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
ERP

Trädplantering i Madagaskar

Ett nytt samarbete i Madagaskar med The Eden Reforestation Projects där vår kunskap och forskning kan bidra till en hållbar utveckling.

Georgia Destouni. Foto: Niklas Björling

Klimatförändringar studeras i brett perspektiv

Vad händer med vatten- och markförhållanden, ekologi och biologisk mångfald? Och hur påverkas växt- och djurarter när temperaturen stiger? Forskarna vid Ekoklim söker svaren.

Anslag från Formas till urbaniseringsprojekt

Anslag från Formas till urbaniseringsprojekt

Annika Dahlberg vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet och Sara Borgström vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, har beviljats 8,5 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om gröna områden i stadsmiljön.

Sista ansökningsdag till internationella masterprogram är den 16 januari

Observera att det endast blir en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2017. Den 16 januari 2017 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Amimated_geo_puff

Animerad geografi

Kartorna visar hur mark i olika delar av Uppland successivt blivit tillgängligt från stenåldern fram till modern tid.