Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi

Välkommen

Vi är norra Europas största geoinstitution med en lång tradition av forskning och utbildning. Våra undervisningsämnen är geovetenskap, geografi, biogeovetenskap, tvärvetenskaplig miljövård och en professionsutbildning i miljö- och hälsoskydd.

Vår forskning handlar om polara miljöer, klimatförändring, landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, fjärranalys och GIS samt miljö- och resursdynamik.

Vi bedriver fältbaserad forskning vid två forskningsstationer, en i Kebnekaisefjällen (Tarfala forskningsstation) och en i Grekland (Navarino Environmental Observatory).

Följ med oss på spännande kunskapsresor!

Karin i Korallgrottan

Vår prefekt Karin Holmgren blir ny prorektor på SLU

Vi gratulerar vår prefekt Karin Holmgren som första gången satte sin fot på Stockholms universitet 1979 (som bokhandelsassistent i Akademibokhandeln).

Varvig lera Svärdsklova

Forskningsmedel från VR till Stefan Wastegård

Stefan Wastegård har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet för tidsperioden 2016-2019 för ett nytt projekt som syftar till att förbättra kunskapen om de snabba klimatförändringar som skedde vid övergången från den senaste istiden till den nuvarande mellanistiden, holocen.

Avrinningsområde

Artikel uppmärksammad i EU-kommissionens nyhetsbrev

En vetenskaplig artikel av Gia Destouni har uppmärksammats i EU-kommissionens nyhetsbrev Science for Science for Environmental Policy.