Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi

Sommarinformation 2015 för studenter och blivande studenter

Frågor om antagning, antagen med villkor (VI), upprop, registrering, schema, efteranmälan, kontakt och öppettider.

Elefanter som dricker vatten ur floden Ugalla. Honan i förgrunden (med hål i örat) bar en GPS-sändare under två år. Foto: Elikana Kalumanga

Elefanters förflyttningsmönster kartlagt

För första gången har elefanters rörelsemönster studerats med GPS-märkning i ett tidigare outforskat område i västra Tanzania.

Geografi kommer väl ut i QS World University Ranking

QS World University Rankings by Subject 2015 klassar geografi högst och miljövetenskap näst högst bland utbildningarna på hela SU och nr 23, respektive nr 27 globalt sett.