Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Green Sahara. Foto Qiong Zhang.

Qiong Zhang har fått forskningsmedel

Simulera gröna Sahara med en jordsystemmodell. Projektet kommer att pågå under 2018-2021 och är ett samarbete med Lunds universitet.

Nytt forskningsprojekt fotograf Ninis Rosqvist

Nytt forskningsprojekt med Ninis Rosqvist

Forskningsprojektet är finansierat av Vinnova och har projekttiteln: Ett verktyg för bedömning av snökvalitet baserat på ny teknik och samisk kunskap.

Foto: Gustaf Hugelius

Klimatpåverkan från marken underskattad

En ny global analys visar att det kol som lagras i marken i kalla regioner är känsligare för klimatuppvärmningen än man tidigare trott, samtidigt är markkolet i tropikerna relativt okänsligt för uppvärmning.