Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Minna Severin

Ny film om geovetenskap!

Guldläge för geovetare! Nyfiken på geovetenskap? Se vår nya film!

Fältarbete i Tien Shan

Institutionens utveckling

I januari 2015 bytte vi namn till Institutionen för naturgeografi. Naturgeografi är ett naturvetenskapligt ämne där naturmiljön beskrivs och analyseras i olika skalor, såväl rumsliga som temporala. Inom ämnet studeras och tolkas processer inom, och interaktioner mellan, atmosfären, biosfären, hydrosfären, litosfären, kryosfären och samhället. Vidare analyseras naturmiljöns uthållighet, motståndskraft och respons på såväl mänskligt som naturligt orsakade förändringar.

Environment, Resource dynamics and Management

Tvärvetenskaplig miljöutbildning

Vi erbjuder ett brett utbud av tvärvetenskapliga miljöutbildningar. Vår fristående kurser i miljövård och i hållbar samhällsutveckling vänder sig till studenter från olika ämnen, liksom till yrkesverksamma, som vill bredda, fördjupa eller profilera sin ordinarie utbildning.