Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
SU och Japan i samverkan. Foto: University of Tokyo

Delegtion från SU till Japan

Gia Destouni deltog i en delegationen till Japan ledd av rektor Astrid Söderbergh Widding.

Bilden: FreeImages.com/jede_hoog

Studentuppsats får pris!

Vaartoes studentstipendium för Kandidatuppsatsen ”Klimatförändringar och andra påverkande faktorers kumulativa effekt på renskötseln i Vilhelmina norra sameby”

Ny metod

Ny metod att snabbt få information ur historiska kartor

Forskare på enheten för Biogeografi och Geomatik har kommit på ett enkelt och snabbt sätt att klassificera markanvändning i historiska kartor.