Under kurser Svenska landskap studerar du regional geomorfologi och den naturliga vegetationens variation och karakteristika i landet. Du lär dig under kursen att beskriva natur- och kulturgeografiska faktorer som kännetecknar olika landskapstyper i Sverige samt insikt om de ekologiska samband som utmärker olika landskapstyper. Kursen behandlar även markanvändningen förr och nu i jordbruks-, skogsbruks- och fjällbygd. Du lär dig principer för naturvärdesbedömning och hur du ska bedöma landskapets naturvärden i fält.

Kursen består av två moment

  • Moment I, Fältkurs i Nordsverige 2,5 hp
  • Moment II, Teori och fältkurs i Sydsverige 2,5 hp

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 90 hp inom huvudområdet biogeovetenskap

Kursansvar
Moment II
Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Moment I
Britta Sannel
Krister Jansson

Kursen ges
Moment II Teori och fältkurs i Sydsverige 2,5 hp, Vt 2017, 27/3-7/4, dagtid, helfart
Moment I Fältkurs i Nordsverige 2,5 hp, St 2017, augusti

Kursplan
Kursplan