Kursen behandlar de processer som styr glaciärernas och istäckenas (inlandsisars) dynamik i tid och rum. Dessa isar är viktiga då de intimt interagerar med Jordens klimat, utgör naturliga arkiv för klimatvariationer, och är bland de främsta indikatorerna på klimatförändringarna. Växelverkan mellan klimatet och isarnas dynamik är mycket komplex och innefattar både direkta och indirekta kopplingar samt tidsfördröjningar. I kursen lägger vi grunden för att förstå dessa komplexa samband.

Behörighet
Kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Matematik D och Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 15/2-19/3, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan