Vatten har en central roll för samhället och ekosystem. Modeller och informationssystem är viktiga verktyg för arbetet med hydrologiska och hydrogeologiska frågeställningar och är grunden för en bra vattenresurshantering.

I kursen går vi genom olika typer av modeller och hur dessa används. Vidare behandlas de matematiska ekvationer som används i modeller för att beskriva vattenflöde och ämnestransport. Hanteringen av hydrologiska data omfattar metoder för tidsserieanalys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och geostatistik.

Behörighet
Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap, biogeovetenskap, geografi, miljövetenskap eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp (GE5004/GE5022). Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Steve Lyon
E-post: steve.lyon@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2017, 16/1-20/3, dagtid, heltid
Vt 2018, 15/1-19/3, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan