Tellus I - Naturgeografi, 15 hp är en grundkurs som ges helt på distans. Kursen behandlar hydrologi, jordskred, floder och översvämningar, hav, kustlinjer, grundvatten, atmosfär och klimat, arida områden, geomorfologi, kvartärgeologi och globala förändringar. Kursen är en obligatorisk kurs inom NGDIK Kandidatprogrammet i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp men kan även läsas som en fristående kurs.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs.
Kursen ges på engelska.

Kurslitteratur
Marshak, S., 2015: Earth: Portrait of a Planet. 5:e utgåvan. W.W. Norton and Co. Inc
ISBN 9780393118261.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Steffen Holzkämper
E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2017, Distans
Vt 2018, Distans
Ht 2018, Distans
Vt 2019, Distans

Anmälan
Anmälan / Kursplan

Frågor om registrering
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se