Kursen är den sista av de tre första obligatoriska kurserna på kandidatprogrammet i geografi och innehåller kursmoment i vetenskapsfilosofi, samhällsplanering, forskningsteori och metodik. Sista delen av kursen utgörs av ett projektarbete om 15 hp, som bygger på en empirisk undersökning utifrån vald ämnesfördjupning. Geografi III motsvarar termin tre på kandidatprogrammet i geografi, men kan även läsas som fristående kurs. Kursen är användbar bl. a. för dem som ska arbeta med nationella eller internationella planerings- och utvecklingsfrågor som kräver geografisk kunskap i form av utredningar och beslutsunderlag etc.

Ht 2017: I kursen ingår en exkursion på ca 2-3 veckor till Georgien, vilket innebär kostnader dig som student.
För studenter inom ämneslärarprogrammet (HSD eller GIH), ges motsvarande kurser GE5024/GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik 30/15 hp.

Behörighet
Geografi I 30 hp (GE2001) , Geografi II 30 hp (GE4001) eller motsvarande.

Kursansvar
Sophie Trygger
Institutionen för naturgeografi
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 46 98
 

Kursen ges
Ht 2017, 28/8-12/1, dagtid, heltid
Ht 2018, 3/9-18/1, dagtid, heltid

Anmälan

Anmälan / Kursplan