Kursen behandlar teorier och hypoteser för klimatets naturliga variationer och hur människans aktiviteter kan orsaka klimatförändring. Därtill behandlas hur naturresurser och samhälle, lokalt, regionalt och globalt, kan påverkas av pågående och förväntade framtida klimatförändringar.

Behörighet
Kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp (GE2011) eller 90 hp i geografi.

Kursansvar
Anders Moberg
E-post: anders.moberg@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2017, 28/8-30/10, heltid, dagtid
Ht 2018, 3/9-2/11, heltid, dagtid

Anmälan
Anmälan / Kursplan