Kursen behandlar miljö, tillämpad ekologi och planering kring urbana odlingssystem. Stadsodlingens möjligheter och begränsningar diskuteras kopplat till globala miljöutmaningar som klimatförändringar, vattenförsörjning och sinande naturresurser (olja, fosfor). Förutom direkta miljöaspekter förknippade med stadsodling, behandlas folkhälsorelaterade och gestaltningsmässiga aspekter, samt sociala aspekter som gemenskap och användning av offentliga miljöer. Vidare behandlas historiska perspektiv och framtidsperspektiv på matförsörjning och matsäkerhet i en urbaniserad och globaliserad värld. Studiebesök på befintliga stadsodlingar. Praktisk tillämpning av stadsodling.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs 30 hp i geografi eller 60 hp.

Kursansvar och information om kursen
Christina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 54

Kursen ges
St 2017: Kursen är uppdelad i två perioder, del 1 går 7-22 juni (heltidsstudier) och del 2 går 31 juli-11 augusti (heltidsstudier).

St 2018, kursen ges St 2018.

Anmälan
Anmälan / Kursplan