Många av dagens miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor. Masterprogrammet utgår därför ifrån ett vattensystem-perspektiv och ger fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa system interagerar, samt om föroreningsproblem och risker för samhället. Utbildningen behandlar även vatten som resurs, dess förvaltning och samarbeten och konflikter vid vattenutnyttjande i globala, regionala och lokala perspektiv. Kurserna i programmet är baserat på aktuell forskning och med nära relation till aktuella samhällsproblem. Denna kunskap är viktigt för yrken med anknytning till internationell konflikthantering, miljöledning av myndigheter och företag, miljöpolitik, bygg- och miljöteknik, samt konsekvensbedömningar inom industri och jordbruk.

Under programmet med start Ht 2017 läser du följande kurser

År 1 Kurser
Ht, A-B Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp
Ht, C-D Valfria kurser / Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp
Vt, A-B Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp
Vt, C-D Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp
År 2 Kurser
  Valfria kurser 15/30 hp
  Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp

 

Under programmet med start Ht 2018 läser du följande kurser

År 1 Kurser
Ht A-B Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp
Vt C-D Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp
Vt A-B Valfria kurser 15 hp
Vt C-D Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp
År 2 Kurser
  Valfria kurser 15/30 hp
  Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp

 

Examen
Masterprogrammet i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp leder till följande examen:
Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng)
Huvudområde: Naturgeografi och kvartärgeologi
Inriktning: Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Programansvar
Arvid Bring
E-post: arvid.bring@natgeo.su.se
Rum: V314

Behörighet
För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen, vari skall ingå minst 90 hp geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskapligt eller teknikvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasiets Matematik D, samt statistik motsvarande minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå. Engelska B eller motsvarande.

Programmet startar
Ht 2018

Sista ansökningsdag
Observera det blir endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2018. Den 15 januari 2018 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar
Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:
1) Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
2) CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.  Du kan bli antagen med villkor men vi kommer bara att acceptera och anta studenter som har avslutat sina studier före 23 juni. Om du inte kan uppvisa ett examensbevis eller ett studieintyg, där alla kurser är avslutade och inrapporterade i Ladok, före den 23 juni behöver någon, vid ditt universitet, skriftligt intyga att du är färdig med alla kurser och att du endast väntar på att poäng ska bli inrapporterade (mer information om detta skickas till alla studenter som villkorligt är antagna i april).

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/
Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan
Utbildningsplan

Anmälan