Exkursion vid Čievrraláhku. Fotograf Britta Sannel
Exkursion till Čievrraláhku som ligger strax öster om Tarfala forskningsstation.
Fotograf Britta Sannel.


Masterprogrammet i naturgeografi och kvartärgeologi är till för dig som vill förstå hur jordens landskap, landformer och sediment har tillkommit under kvartärperioden eller ännu längre tidsrymder.

Programmet inleds med två obligatoriska kurser. Här får du bland annat fördjupade kunskaper om klimat- och miljöutveckling, geomorfologi och glaciologi samt lär dig att analysera och tolka förändringar i landskap och klimat, och om dateringsmetoder, presentationsteknik och vetenskaplig publicering. Den första terminen inleds med en fältkurs till norra Skandinavien som behandlar kvartär klimathistoria, glaciala och periglaciala landformer samt subarktiska och arktiska miljöer.

Under termin 2-3 inriktar du dig mot forskningsstarka inriktningar såsom klimatmodellering, bio- och litostratigrafi, paleoglaciologi, permafrost eller en annan inriktning genom vårt utbud av valbara och valfria kurser. En stor del av undervisningen bedrivs i fält och i laboratorium och lärarna är aktiva forskare vilket ger dig en direktkontakt med pågående forskning. År två avslutas med ett examensarbete som i regel är kopplat till ett pågående forskningsprojekt. Unika möjligheter för examensarbeten finns vid vår alpint belägna forskningsstation i Tarfala, Kebnekaise.

Programmet är särskilt lämpligt om du tänker dig en fortsättning inom forskning men ger dig även kunskap och verktyg som är användbara i arbetslivet. Förståelse för landskapets utveckling i en värld i snabb förändring är viktiga, och med en masterexamen i naturgeografi och kvartärgeologi kommer du att vara attraktiv för arbetsgivare inom såväl statlig som kommunal och privat sektor.

Programstruktur

År 1

Termin Period Obligatoriska kurser 30 hp
Ht 2017 A-B Klimat och landskap, 15 hp
Ht 2017 C-D Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp
Termin Period 22,5 hp valbara kurser (7,5 hp valfria kurser)
Vt 2018 A Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp
Vt 2018 B Glaciologi, 7,5 hp
Vt 2018 C Kvartär sedimentologi, 7,5 hp
Vt 2018 D Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp Paleoglaciologi, 7,5 hp

 Lista över valbara kurser inom programmet, läsåret 2017-2018 (127 Kb) .

År 2
Valfria kurser 0-30 hp
Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp

Programansvarig
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Examen
Masterprogrammet i naturgeografi och kvartärgeologi, 120 hp leder till följande examen:
Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng)
Huvudområde: Naturgeografi och kvartärgeologi

Anmälan

Programmet startar
Ht 2017

Förkunskapskrav och urval
Kunskaper motsvarande kandidatexamen, vari skall ingå minst 90 hp geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskapligt eller teknikvetenskapligt ämne. Engelska B eller motsvarande.

Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Sista ansökningsdag
Observera det blir endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2017. Den 16 januari 2017 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar
Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:
1) Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
2) CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.  Du kan bli antagen med villkor men vi kommer bara att acceptera och anta studenter som har avslutat sina studier före 23 juni. Om du inte kan uppvisa ett examensbevis eller ett studieintyg, där alla kurser är avslutade och inrapporterade i Ladok, före den 23 juni behöver någon, vid ditt universitet, skriftligt intyga att du är färdig med alla kurser och att du endast väntar på att poäng ska bli inrapporterade (mer information om detta skickas till alla studenter som villkorligt är antagna i april).

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/
Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan
Anmälan

Utbildningsplan