Vår internationella masterprogram som startar Ht 2018

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, 120 hp

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp

Masterprogram i miljövård och fysisk planering, 120 hp

Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, 120 hp