Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Ko på äng. Foto: Sara Cousins.

Gener liftar med kor för att säkerställa framtidens biologiska mångfald.

Arter med hög genetisk variation kan lättare anpassa sig när klimat- och miljö förändras.

Coring activity som pågår från båten Stålbas. Fotograf: R Noormets

Modern polarforskning visas på Grenna museum

Nina Kirchners forskning är med i en ny utställning som visar hur moderna polarforskning går till.

Stefano Mantzoni

Därför ger gödsling inte alltid önskad effekt

Gödsling ska öka tillväxten – men stämmer det alltid? I vissa fall kan tillförsel av näring minska tillväxten. En ny studie visar att dessa negativa följder av gödsling kan kopplas till samspelet mellan växter och mikroorganismer i jorden.

Torka

Torka slår först mot vattendragen, sedan jordbruket

En ny studie visar att torka utvecklas långsamt och har mångfacetterade och fördröjda effekter. Det blir svårare att direkt se konsekvenserna.