Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Projektarbete Årstaskogen 2018

Årstaskogen

Studenterna på kursen Miljövård och samhällsplanering, 15 hp Vt 2018 har i sitt projektarbete Årstaskogen kommit fram till att en exploatering av Årstaskogen inte är att rekommendera på grund av de viktiga natur- och kulturvärden som påverkas av detta.

Det kommer att serveras biodiversitetstårta! Foto: Malin Stenberg de Serves

Fira biologiska mångfaldens dag med oss!

Vi uppmärksammar dagen den 22 maj med biodiversitetstårta och seminarium på temat "Biologisk mångfald: hot och möjligheter".

Kungsängslilja

Landhöjningen viktig för biologisk mångfald

Öppna gräsmarker med hög artrikedom har minskat kraftigt på grund av modernt jord- och skogsbruk. Nu visar forskare vid Stockholms universitet att nya gräsmarker bildas hela tiden. Längs Östersjökusten kommer enorma områden potentiell strandäng ständigt upp ur havet.