Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Bilder tagna med drönare ska ge information om platserna där gräsmarksväxter finns. Foto: Mark Ghaly

Vad gör vissa landskap mer artrika än andra?

Ny teknik kombineras med historiska landskapsförändringar för att identifiera indikatorer för hög biologisk mångfald.

Fladdermöss. Foto: Jens Rydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/)

Rapportera in dina fladdermusobservationer på BatMapper.org

Hjälp forskarna och rapportera in dina observationer av fladdermöss. Forskarna behöver hjälp av allmänheten att få veta var fladdermössen bor.

Snabbt tinande permafrost. Foto: Gustaf Hugelius.

Permafrost på FNs klimatmöte i Bonn

I samband med klimatmötet berättar Gustaf Hugelius om permafrost

Klimatkollen_190615

Mer vetenskap i TV4

TV4 rustar sig för att bevaka och rapportera om hållbarhetsfrågor

Fler nyheter