Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Johan på NEO

Ny föreståndare besöker NEO

Möjligheter för nya projekt och samarbeten i regionen.

Sommarinformation

Sommarinformation och information inför höstterminen 2018

Frågor om antagning, upprop, registrering, schema, efteranmälan, kontakt och öppettider.

Projektarbete Årstaskogen 2018

Årstaskogen

Studenterna på kursen Miljövård och samhällsplanering, 15 hp Vt 2018 har i sitt projektarbete Årstaskogen kommit fram till att en exploatering av Årstaskogen inte är att rekommendera på grund av de viktiga natur- och kulturvärden som påverkas av detta.

Renbete. Foto: Carl Österlin.

Gruvbolag missar effekter på samebyar

En rättvis totalbild av effekterna på renskötseln kan endast ges av samebyarna själva. Här kan Naturvårdsverket följa upp med tydligare riktlinjer.