Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Stefano Mantzoni

Därför ger gödsling inte alltid önskad effekt

Gödsling ska öka tillväxten – men stämmer det alltid? I vissa fall kan tillförsel av näring minska tillväxten. En ny studie visar att dessa negativa följder av gödsling kan kopplas till samspelet mellan växter och mikroorganismer i jorden.

Majviva är en av de växterna som ingick i studien och hotas av igenväxning. Foto: Jan Plue.

Historiska kartor avslöjar förluster i vårt landskap

Studier av 6733 landskapsbitar visar hur markanvändningen förändrats över tid och vad det har lett till.

Kebnetopp

Kebnekaises sydtopp inte längre Sveriges högsta punkt

Söndagen den 5 augusti 2018 mättes Kebnekaises sydtopp och befanns vara 2096,5 meter över havet, 0,3 meter lägre än Nordtoppens 2096,8.