Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Gustaf Hugelius. Foto: Niklas Björling.

Vi har en Nature Index 2018 Rising Star!

Gustaf Hugelius är en av 11 forskare i Nature Index 2018 Rising Star.

Stefano Mantzoni

Därför ger gödsling inte alltid önskad effekt

Gödsling ska öka tillväxten – men stämmer det alltid? I vissa fall kan tillförsel av näring minska tillväxten. En ny studie visar att dessa negativa följder av gödsling kan kopplas till samspelet mellan växter och mikroorganismer i jorden.

Torka

Torka slår först mot vattendragen, sedan jordbruket

En ny studie visar att torka utvecklas långsamt och har mångfacetterade och fördröjda effekter. Det blir svårare att direkt se konsekvenserna.