Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Karna

Karna Lidmar-Bergström ny hedersdoktor vid Göteborgs universitet!

Ur motiveringen: Karna Lidmar-Bergström har på ett betydande sätt utvecklat metoder för analys av urbergets storskaliga landformer i relation till de yngre sedimentära bergarterna.

Kungsängslilja

Landhöjningen viktig för biologisk mångfald

Öppna gräsmarker med hög artrikedom har minskat kraftigt på grund av modernt jord- och skogsbruk. Nu visar forskare vid Stockholms universitet att nya gräsmarker bildas hela tiden. Längs Östersjökusten kommer enorma områden potentiell strandäng ständigt upp ur havet.

Permafrost

Stora mängder kvicksilver lagras i permafrost

En ny studie visar att permafrost på norra halvklotet lagrar mycket stora mängder naturligt kvicksilver.