Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Sofia Kjellman

Från masterstudier till fältarbete med besök av nyfikna isbjörnar!

Här berättar en tidigare student, Sofia Kjellman, om hur det var att studera på Institutionen för naturgeografi och hur det är att vara doktorand i Norge.

Johan Kuylenstierna. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Johan Kuylenstierna i ny forskningsberedning

Tillsammans med två andra från Stockholms universitet kommer Johan att vara med i regeringens nybildade forskningsberedning.

Drivved på Grönland. Foto: Björn Gunnarson.

Jakten på drivved i norra Arktis!

Tusentals år gammal drivved kan ge ledtrådar till hur havsströmmar och havsis har varierat tillbaka i tiden.

Bilder tagna med drönare ska ge information om platserna där gräsmarksväxter finns. Foto: Mark Ghaly

Vad gör vissa landskap mer artrika än andra?

Ny teknik kombineras med historiska landskapsförändringar för att identifiera indikatorer för hög biologisk mångfald.

Fladdermöss. Foto: Jens Rydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/)

Rapportera in dina fladdermusobservationer på BatMapper.org

Hjälp forskarna och rapportera in dina observationer av fladdermöss. Forskarna behöver hjälp av allmänheten att få veta var fladdermössen bor.