Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Vinnarna av Sigge Thernwalls pris 2020. Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd. Fot

Gia Destouni får Sigge Thernwalls pris

Pris till eldsjälar som med nytänkande lösningar tar forskning från teori till praktik och bidrar till samhällsnytta.

Ruth Varner

Stort anslag till forskning om hur klimatförändringar påverkar ekosystem

Ruth Varner från University of New Hampshire (UNH) och gästforskare vid Institutionen för naturgeografi har fått ett stort anslag på 3,6 miljoner dollar.

ChangeMakers

ChangeMakers, ett nytt samverkansprojekt

Syftet med projektet är att utveckla ett hållbart tänkande och en innovativ kompetens inom miljösektorn hos 15-17-åriga elever i Finland (inkl. Åland), Estland, Lettland och Sverige.

The Baltic Sea basin, with the limits of the Fennoscandian ice sheet and source and sink areas used

Hur gammal är Östersjöns havsbassäng?

Och hur har den egentligen bildats? Nya pusselbitar i berättelsen om Östersjöns utveckling under ytan.

Tinande permafrost i ryska Arktis. Foto: Gustaf Hugelius

Tinande permafrost har stor klimatpåverkan

Gustaf Hugelius är förste författade till en artikel i tidskriften PNAS där forskarna har samlat in över 7000 nya datapunkter och sammanställt till ett nytt dataset.

Följ GÄR på Instagram!

Nu kan du följa GÄR på Instagram!

Vill du också vara med i GÄR? Kontakta oss på gar.amnesrad@gmail.com