Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Zahra Kalantari

Medel i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environments senaste utlysning.

Zahra Kalantari, Institutionen för naturgeografi, har beviljats 3 988 308 kr för det fyråriga projektet ”AI-baserad kunskapsintegration för omställning av städer och samhällen till klimatneutralitet”.

Arctic wetlands

Komplexiteten hos arktiska våtmarkssystem i ett föränderligt klimat

En ny vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften WIREs WATER undersöker strukturen och funktionen för arktiska våtmarkssystem för att förstå processkedjor och återkopplingsmekanismer orsakade av klimatförändringar.

Holisoils - Soil Microbiota

Nytt projekt fokuserar på förvaltning, modellering och övervakning av europeiska skogsmarker

 

 Jord erkänns alltmer för att ha en viktig roll, men det finns betydande kunskapsluckor när det gäller skogsmarkprocesser och markövervakning är inte tillräckligt harmoniserad, vilket begränsar EU: s förmåga att upprätthålla markrelaterade ekosystemtjänster och uppnå klimatpolitiska mål.

Medarbetare i glaciären

Donation från Googleanställda till Tarfala forskningsstation

För att stödja verksamheten vid Tarfala forskningsstation startade anställda vid Google i Sverige och USA en insamling. Resultatet blev 101 000 kronor till klimatforskningen.

Tundra

Rapport om våtmarker från Arktiska Rådet

Gustaf Hugelius vid institutionen för naturgeografi har varit huvudredaktör för en rapport som släpps vid Arktiska Rådets ministermöte

The global Goal

Sustainable Development Goals

I en kommentar i tidskriften NPJ Urban Sustainability efterlyser Gia Destouni m. fl. forskare från Bolin Center forskningsprioriteringar för att möjliggöra och ge städer möjlighet att redogöra för den internationella spridningen av deras lokala 2030 Agenda-implementeringsstrategier.