Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

The global Goal

Sustainable Development Goals

I en kommentar i tidskriften NPJ Urban Sustainability efterlyser Gia Destouni m. fl. forskare från Bolin Center forskningsprioriteringar för att möjliggöra och ge städer möjlighet att redogöra för den internationella spridningen av deras lokala 2030 Agenda-implementeringsstrategier.

Jordprov. Foto: Gustaf Hugelius.

Två nya studier om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis

Två vetenskapliga artiklar ger en bättre förståelse för den rumsliga variationen av organiskt markkol i permafrostregionen i Arktis.

Hydroklimatiska förändringar studeras i våtmarker.

Vissa våtmarker är utsatta för hög klimatstress

Hydroklimatiska förändringar studeras i våtmarker i olika klimatzoner i världen för en 40-årsperiod.

SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

SCEG:s studietips för distansutbildning!

SCEG hade ett möte där vi diskuterade våra olika erfarenheter av att studera hemma. Vi samlade in och skrev ner några tips för att dela med er alla. Vi hoppas att de kommer att vara till hjälp!