Institutionen för naturgeografi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
Information

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Markusplatsen vid en översvämning i december 2008. Foto: LUCA BRUNO/AP.

Gia Destouni i Vetenskapens värld

Gia pratar om det nya översvämningsskyddet som testats i skarp läge i P1, Vetenskapens värld.

Stefano Manzoni

ERC Consolidator Grant till Stefano Manzoni

Syftet är att studera hur markanvändning och klimatförändringar påverkar markens fertilitet och mängden kol vi kan lagra i jorden.

Kollapsande torvmark när permafrost tinar, Tavvavuoma i norra Sverige. Foto: Britta Sannel.

Bevarande av torvmarker - viktigt för klimatet

Världens torvmarker kan snart passera en brytpunkt i den globala kolcykeln och bli kolkällor istället för kolsänkor.

SCEG - Student Council of Environmental and Geo science

SCEG:s studietips för distansutbildning!

SCEG hade ett möte där vi diskuterade våra olika erfarenheter av att studera hemma. Vi samlade in och skrev ner några tips för att dela med er alla. Vi hoppas att de kommer att vara till hjälp!