Modernisering av jord- och skogsbruk leder ofta till fragmentering av naturliga habitat och minskar landskapens biologiska mångfald. För att förstå hur landskapstrukturer och förändring påverkar biologisk mångfald är det viktigt att utveckla metoder och ta fram gränsvärden för att kunna övervaka och identifiera effekterna av fragmentering. I projektet Landskapsindikatorer kommer databaser med historisk och nutida jordbruksstatistik samt geodata att användas för att utveckla enkla och användbara verktyg på uppdrag av Naturvårdsverket.

Landskapsindikatorer