Vi är ett 30-tal lärare, forskare och doktorander som studerar klimatet och miljöförändringar, både under nutida förhållanden och bakåt i tiden under kvartärperiodens återkommande istidscykler. Moderna instrumentella observationsdata används tillsammans med information från naturliga arkiv såsom sjösediment, torvmossar, iskärnor, droppstenar i grottor, träringar, glaciala avlagringar, och arkeologiska lämningar för att studera förändringar i klimat och miljö. Vårt forskningsmaterial kommer från hela världen och vi har pågående projekt i Norden, Europa, Afrika, Sydamerika, Norra Ryssland, Himalaya, Kanada, Antarktis och på Grönland.

Vi gör också datorsimuleringar för att studera klimatsystemets funktion under förhållanden som är annorlunda jämfört med idag. Det hjälper oss att bättre kunna tolka informationen som lagrats i de olika naturliga arkiven.