Regionala data visar att livsmedelsförsörjningen riskerar att påverkas som mest i Latinamerika, södra Asien och Afrika söder om Sahara, områden med stor befolkning och ökande efterfrågan på konstgödsel. Samtidigt kommer de svåra miljökonsekvenserna av ökad fosforanvändning drabba dessa områden hårdast.

Vy över Virunga-bergen i Uganda. Foto: Achim Prill / Mostphotos
Vy över Virunga-bergen i Uganda. Foto: Achim Prill / Mostphotos


Fosfor är en central komponent i konstgödsel, men utvinns bara på ett fåtal platser i världen. Både utvinning och användning har stora miljökonsekvenser, inte minst i samband med att fosfor rinner ut i vattendrag.

Samtidigt beräknas efterfrågan på livsmedel öka med 50% till 2050, och allra mest i tätbefolkade delar av världen där delar av befolkningen idag lider av undernäring. Dessa områden riskerar enligt den här undersökningen att drabbas av både svåra miljökonsekvenser och brist på livsmedel.

Undersökningen är den första i sitt slag som regionaliserar data över nuvarande och framtida behov av fosfor. Läs mer i den vetenskapliga artikeln med titeln: "Global phosphorus supply chain dynamics: Assessing regional impact to 2050" som publicerats i tidskriften Global Food Security.
 

Eduard Nedelciu
Eduard Nedelciu

För mer information kontakta huvudförfattaren:
Eduard Nedelciu på eduard.nedelciu@natgeo.su.se