Växters anpassning till klimatförändringar studeras. Foto: Stefano Manzoni.
Växters anpassning till klimatförändringar studeras. Foto: Stefano Manzoni.


Vi förlitar oss på att de växter som utgör vår planets ekosystem släpper ut syre i atmosfären, tar upp koldioxid (CO2) och skapar en fungerande livsmiljö och livsmedel för djur och människor. Dessa tjänster är kritiska för hur vi i framtiden ska hantera klimatförändringarna, särskilt när det gäller upptag och utsläpp av koldioxid, men på grund av alla komplexa och samverkande processer som påverkar vegetationens förmåga att tillhandahålla dessa tjänster är det svårt att förutsäga hur vi ska agera.

Därför har nu ett internationellt forskarteam undersökt olika metoder för att förbättra vår förmåga att förutsäga vegetationens förändringar och resultaten publicerades nyligen i tidskriften Nature Plants. Studien leddes av ”The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)”. Stefano Manzoni, Institutionen för naturgeografi och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet är en av medförfattarna. 

Forskarnas förhoppning är nu att resultaten kan leda till bättre verktyg för att förstå och för att bättre kunna ta hand om biosfären, men även att den föreslagna "nästa generations strategi" kan visa olika klimatscenarier som både politiker och allmänhet kommer att behöva hantera i framtiden.

Läs mer här i en artikel på engelska.

och i den vetenskapliga artikeln i Nature Plants med referens nedan.

Vetenskapliga artikeln i Nature Plants
Franklin O., Harrison S. P., Dewar R., Farrior C. E., Brännström Å., Dieckmann U., Pietsch S., Falster D., Loreau M., Wang H., Mäkelä A., Rebel K. T., Schymanski S. J., Rovenskaya E., Cramer W., Stocker B. D., Zaehle S., Manzoni S., van Oijen M., Wright I. J., Ciais P., van Bodegom P., Penuelas J., Hofhansl F., Terrer C., Soudzilovskaia N. A., Midgley G., and I. C. Prentice (2020). Organizing principles for vegetation dynamics. Nature Plants, DOI: 10.1038/s41477-020-0655-x.

Kontakt i Sverige
Stefano Manzoni
stefano.manzoni@natgeo.su.se

Projektets kontakt
Oskar Franklin
Research scholar
Ecosystems Services and Management Program
Tel: +43 2236 807 251
franklin@iiasa.ac.at