Polarisar och glaciärer smälter i takt med ökade klimatförändringar. Samtidigt tinar också permafrosten i Arktis, vilket resulterar i att stora mängder av växthusgasen metan frigörs enligt tidigare studier.

Provtagningsplats i Arktis. Foto: Gustaf Hugelius.
Provtagningsplats i Arktis. Foto: Gustaf Hugelius.


Nu visar en ny studie att halten av metan i atmosfären kan vara överskattad. Forskarna har hittat en ny slags mikroorganismer som konsumerar metan och gör att de totala utsläppen av metan blir lägre än vad vi tidigare trott. 

- Vi har överskattat mängden metan från permafrosten som hamnar i atmosfären eftersom de här mikroorganismerna har förbisetts, säger Gustaf Hugelius

Mikroorganismer absorberar metan från luften

Det handlar om en speciell slags bakterier som lever i organiska jordar i Arktiska våtmarker. Dessa, så kallade metanotrofa, bakterier använder metan som en energikälla. Den här faktorn har tidigare inte tagits med i storskaliga beräkningar med klimatmodeller. I den här studien inkluderades metanotrofa bakteriers konsumtion av metan i en biogeokemisk modell. Även med de metanotrofa bakterierna ökar utsläppen, men det sker långsammare. Vid år 2100 är ökningen ca 30-40 % lägre när bakterierna finns med i modellen. 

- I linje med andra studier tror vi att utsläppen av metan i Arktis kommer att fortsätta att öka, men nettoökningen till atmosfären kan bli mycket lägre när man tar hänsyn till de metanotrofa bakterierna, säger Gustaf Hugelius.

Forskarna vill poängtera att utsläpp av metan fortfarande är ett stort problem och att de här resultaten bara gäller för det undersökta området. Högre temperaturer i framtiden kan leda till okända förändringar av dessa eller andra processer och ytterligare förändringar av metanutsläppen.

I den orörda tundran på nordöstra Grönland gör smältande is i marken att en ny sjö bildas där inga s
I den orörda tundran på nordöstra Grönland gör smältande is i marken att en ny sjö bildas där inga sjöar tidigare fanns. Foto: Gustaf Hugelius.
 

Kontakt

Gustaf Hugelius
gustaf.hugelius@natgeo.su.se
 

Läs mer

Länk till vetenskapliga atiklen i Nature Climat Change
Oh, Y., Zhuang, Q., Liu, L., Welp, L.R., Lau, M.C., Onstott, T.C., Medvigy, D., Bruhwiler, L., Dlugokencky, E.J., Hugelius, G. and D’Imperio, L., 2020. Reduced net methane emissions due to microbial methane oxidation in a warmer Arctic. Nature Climate Change, 10, 317–321