Grenna museum samlar och åskådliggör upptäcktsresande och forskning i Arktis och Antarktis. De gör det genom utställningar och programverksamhet. Nyligen öppnade en utställning där Nina Kirchners forskning om glaciärer illustreras genom föremål och bilder. 

Nina på Grenna museum vid vaxdocka av Andrée. Foto: Barbara Hancke.
 
Nina Kirchner och Riko Noormets kör en ROV (remotely operated vehicle) i Finn Malmgrenfjorden, norra Svalbard. Fotograf: Elias Strandell Erstorp.

 
Stillbild från ROVen som visar marine life. Fotograf: NK and R Noormets.