Kustområde i Tanzania. Foto: Lars-Ove Westerberg.
Kustområde i Tanzania. Foto: Lars-Ove Westerberg.

Maricela de la Torre Castro har beviljats 5 700 000 kronor från VR (Vetenskapsrådet/Swedish Research Council) för det
tvärvetenskapliga projektet: "Socialekologisk analys av marina skyddade område ur ett genusperspektiv - SEAgender". Länder som är med i studien är Tanzania och Mexiko. Samarbetspartners från Tanzania, Mexico, Norge, Canada och från Statsvetenskap vid Stockholms universitet.
 


 

Palsar, myrmarker med permafrost, tinar i Tavvavuoma, norra Sverige. Data från detta område visar på
Palsar, myrmarker med permafrost, tinar i Tavvavuoma, norra Sverige. Foto: Gustaf Hugelius.

Gustaf Hugelius har fått 3 620 000 kronor från VR för projektet: ”Tinande permafrost och flöden av miljögifter samt organiskt material till akvatiska ekosystem”.
 

 

 

 


 

Zahra och Onyanta
Onyanta och Zahra

Zahra Kalantari har fått ett anslag från Formas tillsammans med Onyanta Adama (Kulturgeografiska institutionen) för projektet: ”The 'infrastructural turn' in urban service delivery: insights into Municipal Solid Waste Management in African cities”.

 


 

Josefine

Josefin Thorslund kommer att jobba med Michelle van Vliet and the Water Systems and Global Change group of Wageningen University, i Nederländerna i ett 4-årigt Formas mobilitetsstöd (3 998 000 kronor): "Water quality impacts water scarcity - accounting for changing freshwater salinity on water scarcity in global drylands".

 

 

Svenska fjällen med forskarnas väderstation i bakgrunden. Foto: Gunhild Rosqvist.
Svenska fjällen med forskarnas väderstation i bakgrunden. Foto: Gunhild Rosqvist.

Gunhild Rosqvist har fått en ansökan från Formas och EU (ERA-Net Cofund Biodiversa + Belmont forum 2017EU) som handlar om: "BioDiv-Support: Scenario-based decision support for policy planning and adaptation to future changes in biodiversity and ecosystem service".
 

 


 

Stefano Manzoni

Stefano Manzoni är medsökande på tre olika Formasprojekt:

Formas research and development projects for future research leaders, “Uncertainties in the regulation of carbon mineralization by soil moisture: implications for modelling sustainable cropping systems under climate change” (huvudsökande: Elsa Coucheney, SLU Uppsala 2 998 470 kronor).

Formas research and development projects, “Large-Scale Atmospheric Variability driving changes in the Terrestrial Carbon Cycle and Storage” (huvudsökande: Gabriele Messori, SU 2 980 701 kronor).

Formas perspectives on the Sustainable Development Goals, “Productive agriculture for reaching the sustainable development goals – PEGASUS” (huvudsökande: Riccardo Bommarco, SLU Uppsala, 1 960 493 kronor).
 

Satellit Radarsat2. Credit: Canadian Space Agency.
Satellit Radarsat2. Foto: Canadian Space Agency.

Ian Brown, Jerker Jarsjö och Fernando Jaramillo (huvudsökande) har fått 3 600 000 kronor från Rymstyrelsen (Swedish Space Board) för projektet “Hydrogeodesic assessment of man-made disconnections between Northern rivers and their coastal systems”.