Som en del av en aktivitet anordnad av International Cryosphere Climate Initiative (www.iccinet.org) kommer Gustaf Hugelius att prata om permafrost och hur vi ser en potentiell kraftig ökning av utsläpp från abrupta processer i landskapet (thermokarst). 

Snabbt tinande permafrost. Foto: Gustaf Hugelius.
Närbild på snabbt tinande permafrost. Foto: Gustaf Hugelius.
 
Gustaf Hugelius provtar thermokarstsjö.
Här provtar Gustaf Hugelius en thermokarstsjö.
 
I den orörda tundran på nordöstra Grönland gör smältande is i marken att en ny sjö bildas där inga sjöar tidigare fanns. Foto: Gustaf Hugelius.