Vad kan Stockholms universitet göra tack vare ubåten?

– Vi kommer att kunna skicka den på olika uppdrag i utmanande områden i polartrakterna, där båtar inte längre kan ta sig fram. Till exempel under flytade glaciärtungor och så kallade shelf-isar, som spelar en viktig roll för inlandsisarnas stabilitet, säger Nina Kirchner, docent i glaciologi och vetenskaplig föreståndare för Bolincentrum för klimatforskning, Stockholms universitet.

Hur fungerar ubåten?

– Det är en obemannad och autonom, helt självgående, farkost, som kan lämna moderskeppet för att utföra egna uppdrag. Uppdragen kan handla om kartering, kartläggning, av havsbotten nära kalvande glaciärer, kartering av havsbotten i okända hålrum under en flytande glaciärtunga, samt mätningar av havets kemi, fysik och biologi i ett sådant hålrum.

När börjar mätningarna?

– Vi räknar med att undervattensfarkosten kommer att vara i bruk senast nästa år. Vi börjar med utförliga tester för att sedan stegvis öka komplexiteten i ubåtens uppdrag.

Läs mer

Undervattensfarkosten Hugin
Undervattensfarkosten Hugin