Landskap med små skogar. Foto: Sara Cousins.
Landskap med små skogar. Foto: Sara Cousins.


Sara Cousins och Jessica Lindgren är medförfattare till en ny studie i Journal of Applied Ecology.

Resultaten visar att de små skogspartierna kan lagra mer kol i marken, passar bättre för jakt och innehåller färre fästingar än stora. 

Studien undersökte 224 små skogspartier genom hela det tempererade Europa, sex olika organismgruppers diversitet undersöktes och potentialen för fem ekosystemtjänster i varje skog och en icke-tjänst studerades. 

Nu när författarna fått reda på att de små skogarna ofta har ett större värde än man tidigare trott, argumenterar de för att det behövs fler naturvårdsbevarande åtgärder för att bevara deras viktiga roll och värde i jordbrukslandskapet.

Länk till en populärvetenskaplig artikel om forskningen.

Länk till den vetenskapliga artikeln i Journal of Applied Ecology.