Varje år publicerar vi omkring 100 publikationer. Här finns alla våra publikationer i form av artiklar, avhandlingar och rapporter se navigationen till vänster.

Ett arkiv över samtliga doktorsavhandlingar som lagts fram vid institutionen sedan 1944 finns under rubriken ”Avhandlingar”. Du kan även söka efter avhandlingar och kommande disputationer i sökdatabasen DiVA.

Artiklar i vetenskapliga tidsskrifter finns under rubriken "Artiklar i DiVA".

Vissa av institutionens publikationer finns även tillgängliga i fulltext i form av pdf-filer, som kan laddas ned.