Minimera miljöpåverkan

Resor

Resfria möten är att föredra där så är lämpligt och det finns ett antal olika möjligheter att genomföra möten över webben. Allmänt kan 500 km vara riktmärke för att använda flyg i tjänsteresor.

Miljörepresentant

Martina Hättestrand

E-post: martina.hattestrand@geo.su.se

 

Miljöberedning

Erik Hansson

Moa Holmund

Martina Hättestrand

Rolf Jacobson

Malin Stenberg de Serves