Om oss

Välkommen till Institutionen för naturgeografi

 

Vi som arbetar här undervisar och forskar i ämnen som handlar om vår planet jorden och om samspelet mellan människan och vår naturmiljö.

Vår tvärvetenskapliga forskning och utbildning utgör en grund för att förstå de naturliga och samhälleliga krafter som påverkar människan och hennes miljö. Vi studerar bland annat jordens landformer, isarnas utbredning, marken och vattnets kvalitet samt klimatets utveckling.

Institutionen är stor och dynamisk med medarbetare ifrån nästan alla världsdelar. Våra ämnen är tvärvetenskapliga, vilket bland annat innebär att vi samarbetar med både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga institutioner vid vårt universitet såväl som vid andra universitet världen över.  

Vi har nära kontakter med myndigheter och organisationer i samhället och många examensarbeten utförs i samarbete med dessa. Allt detta gör institutionen till en spännande och rolig mötesplats som utgör en bra grogrund för innovativ och kreativ utbildning och forskning.

 

Georgia Destouni

Prefekt
Institutionen för naturgeografi

Kontakt

Sökruta

Personal och organisation

Besöksadress:
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Frescati
T-banestation Universitet

Postadress:
Institutionen för naturgeografi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Telefon: 08-16 20 00 (växel)

Ekonomiärenden:
Ekonomiärenden

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ange referens 463 + ev. namn

Tarfala forskningsstation
Tarfala forskningsstation
c/o Kallax Flyg AB
Nikkaluokta flygbas
SE 98199 Nikkaluokta
Telefon: 072-715 50 39

Miljöwebben

Miljöarbetet på Stockholms universitet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön.

Medarbetarwebben