Studievägledare, lärare och studenter berättar om naturvetenskapliga utbildningar, hur det är att plugga hos oss och vad man kan jobba med efter utbildningen.

När? Kl 14-18 den 12 mars 2019

Var? Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Stockholms universitet

 

Ahlmannsalen

Högbomsalen

14.15-
14.45

Frågor och svar: Geologi, geovetenskap, geografi, biogeovetenskap och miljövetenskap

Frågor och svar: Matematik, datalogi, matematisk statistik och beräkningsteknik

15.00-
15.30

Frågor och svar: Fysik, astronomi, meteorologi och sjukhusfysik Frågor och svar: Kemi, marinbiologi, molekylärbiologi, nutrition och biologi

15.45-
16.15

Guidad visning av Zoologiska institutionens laboratorier. Samling vid entrén till Geovetenskapens hus.

Geologiska vetenskaper: Havsbottnar som klimatarkiv

16.30-
17.00

 

Att plugga vid Stockholms
universitet – studenter berättar

17.15-
17.45

Guidad visning av växthus. Samling vid entrén till Geovetenskapens hus.  

 

Program och mer information