Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn. Vid detta premiärtillfälle av universitetets hållbarhetsforum har vi valt att fokusera på temat Framtidens energi och resurser.

Från vår institution är Arvid Bring och Zahra Kalantari med och håller i två av åtta workshops.

Program och mer information