Institutionen har samarbeten med olika länder i Afrika inom tropisk geografi med fokus på miljöfrågor och jorderosion. Detta samarbete har initierats av Carl Christiansson som under många år lett och samordnat arbetet.