Helle Skånes

Studierektor forskarutbildningen

E-post: helle.skanes@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 73
Rum: V412

Stefan Wastegård

Forskarutbildning ämnesansvarig naturgeografi

E-post: stefan.wastegard@geo.su.se
Telefon: 08-16 48 92
Rum: X420

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningsämnet kvartärgeologi ingår sedan 2015-01-01 i forskarutbildningsämnet naturgeografi.