• Stefan Wastegård har beviljats medel från VR för projektet: Exakt korrelation av senkvartära klimatarkiv i området runt Nordatlanten
  • Ylva Sjöberg har beviljats medel från FORMAS för projektet: Kopplade förändringar i permafrost och hydrologi i och med Arktisk uppvärmning - kvantifiering av förändringar i permafrost och vattentemperaturer med hjälp av ny modelleringsteknik och fältmätningar
  • Fernando Jaramillo har beviljats medel från FORMAS för projektet: Lägga grönt till blått: En integrerad uppdatering av globala och regionala sötvattenskonsumtionsuppskattningar
  • Alistair Auffret har beviljats medel från FORMAS för projektet: Markanvändning- och klimatförändringars påverkan på växtdiversitet och -utbredningar
  • Stefano Manzoni har beviljats medel från FORMAS som medsökande i projektet Predictive models of carbon dynamics in managed forests based on metatranscriptomic analyses of microbial traits 
  • Steve Lyon är medsökande på en ansökan som fått medel från FORMAS för projektet: A Framework for improving water resources data using hydraulic modelling.