Karna Lidmar-Bergström (till vänster i bild) och Margareta Ihse (till höger i bild).
Karna Lidmar-Bergström (till vänster) och Margareta Ihse (till höger).


Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) har beslutat att tilldela professor emerita Margareta Ihse och professor emerita Karna Lidmar-Bergström, båda vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, var sin Johan August Wahlbergs medalj i guld för deras respektive stora och banbrytande insatser för forskningen i naturgeografi. SSAG vill med medaljerna också uppmärksamma deras roll som tidiga kvinnliga föregångare, dels inom sina respektive fält, dels inom naturgeografin som helhet.

Medaljerna kommer att delas ut av SSAG:s högste beskyddare, H.M. Konungen, den 23 april 2020 på Kungliga slottet i Stockholm.

Läs mer på SSAG:s webbplats.