Zahra Kalantari, Institutionen för naturgeografi, har beviljats 3 988 308 kr för det fyråriga projektet ”AI-baserad kunskapsintegration för omställning av städer och samhällen till klimatneutralitet”.

Mer information om bidragsbeslutet kan läsas på Formas Hemsida