Nina Kirchner är på expedition till Sjuöarna norr om Nordaustlandet, Svalbard. I samarbete med UNIS placeras en LoTUS buoy ut, ett autonomt instrument för att mäta vattentemperatur utvecklat på KTH. Fler bojar kommer att placeras ut i Kongsfjorden och i Isfjorden där de sedan sitter på havsbottnen och skickar vattentemperaturserier var 15:e minut fram till den 30 november 2018.

Se bilder.