Arbetet har utförts som ett projekt inom ramen för kursen Miljökonsekvensbeskrivningar 15 hp. Alternativa lokaliseringar har studerats för kraftvärmeverket som ursprungligen var planerat i anslutning till återvinningsanläggningen vid Hagby i Täby kommun. Projektrapporten "Miljöbedömning av lokaliseringsalternativ för ett kraftvärmeverk i nordöstra Stockholmsregionen" kan nås via nedanstående länk.

Miljökonsekvensbeskrivningar